theologisch
théologique
theological
teológico
eise Paschtouer huet seng theologesch Studien am Ausland gemaach