Theologinnen
Theologinne
Theologin
théologienne
teóloga
déi geléiert Theologin ass Professesch op der Uni