theoretisch
théorique théoriquement
theoretical theoretically
teórico teoricamente
no der theoreetescher Formatioun mussen déi nei Mataarbechter e Stage maachen
theoreetesch kanns de Recht hunn, mee an der Praxis notzt et dech näischt
Prinzip