1
Thonen
Thone
Thunfisch Tier
thon animal
tuna animal
atum animal
d' Bestänn 1 vum Thon si weltwäit zeréckgaangen
2
kee Pluriel
Thunfisch Nahrungsmittel
thon chair
tuna flesh
atum carne
ech hunn ëmmer e puer Béchsen Thon op Reserv