Timberesammlungen
Timberesammlunge
Briefmarkensammlung
collection de timbres
stamp collection
coleção de selos
am Laf vun de Joren hunn ech mer eng schéin Timberesammlung ugeluecht
Timberekollektioun
Timberesammlung
Timberekollektioun