Tippfeeler
Tippfehler
faute de frappe
typo typing mistake
erro de digitação
kuck wannechgelift no, ob keng Tippfeeler an denger E-Mail stinn!