tja nun denn
bon ben (voilà) ma foi
tjo , 1 doru kënne mer elo näischt méi änneren!
tjo , 1 do sinn ech iwwerfrot!
tjo , 1 esou ass dat eeben!
majo
tjo
majo
nujee