Tockskäpp
EGS
Dickschädel
tête de mule
mule pigheaded person
cabeçudo teimoso
deen Tockskapp léisst sech einfach näischt soen!
Déckkapp
Klatzkapp
Rabbelkapp
EGS
Tockskapp
Déckkapp
Klatzkapp
Rabbelkapp