Toillen
Toille
1
Leinwand Malerleinwand
toile support pour une œuvre
canvas for painting
tela suporte para quadro
de Kënschtler huet d' Motiv 1 fir d' éischt 1 mam Bläistëft op d' Toile 1 virgezeechent
Leinwand
2
GEHUEW
Bild Leinwandgemälde
toile tableau
painting canvas
tela quadro
d' Toille 1 vun deem Moler si bal net méi ze bezuelen
1
Toile
Leinwand