kee Pluriel
Tollwut
rage maladie
rabies
raiva doença
mir mussen eisen Hond géint d' Tollwut 1 impfe loossen
eisen Hond ass vun engem Fuuss gebass ginn, deen d' Tollwut 1 hat