Tonnen
Tonne
1
Tonne Gewichtsmaß
tonne (métrique)
(metric) ton tonne
tonelada (métrica)
esou eng Dunn hält e Gewiicht vun e puer Tonnen aus
op dëser Strooss däerfe keng Gefierer iwwer fënnef Tonne fueren
EGS mat him muss een Tonne Gedold hunn mat him muss ee ganz vill Gedold hunn
2
ewéi d'Hierken an der Tonn
wie die Sardinen in der Büchse wie die Heringe
comme des harengs en caque
like sardines (in a tin)
como sardinha em lata
mir waren am Bus zesummegepercht ewéi d' Hierken 1 an der Tonn