hunn
getoppt
transitiv
EGS
toppen übertreffen
battre surpasser
to beat to top
bater superar exceder
de Rekord vum leschte Championnat konnt bis elo net getoppt ginn
déi Offer ass net ze toppen