Tounbänner
Tonbandgerät
magnétophone
tape recorder
gravador magnetofone
an der Zäit hunn ech d' Musek 1 vum Radio mam Tounband opgeholl