Tountechniker
Tontechniker
ingénieur du son
sound engineer
técnico de som
den Tountechniker spillt eng wichteg Roll bei der Produktioun vun engem Film