Touristenzuelen
Touristenzuele
Touristenzahl
nombre de touristes
número de turistas
wann déi erlaabt Touristenzuel erreecht ass, gëtt kee méi an de Musée eragelooss
d' Hoteliere 1 waren déck zefridde mat deenen héijen Touristenzuele vum leschte Summer