touristisch
touristique d'un point de vue touristique
tourist touristically
turístico do ponto de vista turístico
d' Land 1 investéiert vill an d' touristesch 1 Infrastrukturen
d' Relève 1 vun der Gard virum Palais ass eng touristesch Attraktioun
verschidde Géigenden am Land sinn touristesch ënnerentwéckelt