Tournevissen
Tournevisse
Tournevisser
Schraubenzieher
tournevis
screwdriver
chave de fendas
ech hunn net de richtegen Tournevis , 1 fir déi Schrauwen unzezéien
Schrauwenzéier
Tournevis
Schrauwenzéier