Traditiounsbetriber
Traditionsunternehmen
entreprise de longue tradition
old-established business company with a long tradition
empresa de longa tradição
eisen Traditiounsbetrib fabrizéiert nach hëlze Spillsaachen