Traffoen
Traffoe
Trafo
transformateur
transformer
transformador
fir d' Stroumspannung 1 ze änneren, hëlt een en Traffo