Trammen
Tramme
1
Straßenbahn Zug
tram rame
tram vehicle
(carro) elétrico
de Mann konnt nach am leschte Moment op den Tram opsprangen
wéi laang dauert et, bis den nächsten Tram kënnt?
2
Straßenbahn Netz
tram réseau
tram (network)
rede de (carros) elétricos
mam neien Tram soll d' Mobilitéit 1 an der Stad verbessert ginn