Transformatiounen
Transformatioune
Umbau Umbauarbeit
(travaux de) transformation
conversion (work) on a building
(obras de) transformação
hei ass e Bild vum Kulturzentrum no der Transformatioun
d' Transformatioun 1 vum ale Schlass an en Hotel huet méi kascht ewéi geplangt
fir Transformatiounen un dengem Haus brauchs de eng Geneemegung vun der Gemeng