transportabel
transportable
portable
transportável
verschidde Véidokteren hunn en transportabele Rëntgenapparat