Transportministeren
Transportministere
Verkehrsminister
ministre des Transports
Minister of Transport
ministro dos Transportes
den Transportminister ass fir d' Moderniséierung 1 vum Flughafen