Transpositiounen
Transpositioune
Umsetzung Anwendung
transposition mise en application législative
implementation
transposição aplicação de uma lei
an der Chamber gouf iwwer d' Transpositioun 1 vun enger europäescher Direktiv an d' nationaalt 1 Recht diskutéiert
Ëmsetzung
Transpositioun
Ëmsetzung