hunn
geträntelt
intransitiv
trödeln langsam sein
traîner traînailler
to dawdle
demorar-se ser lento
wa mer net ënnerwee geträntelt hätten , 1 hätte mer de Bus nach kritt
träntel net, soss gëss de ni mat denger Aarbecht fäerdeg!