kee Pluriel
Trauerspiel Geschehen
spectacle minable spectacle désolant
sad sight fiasco
espetáculo lamentável tristeza
et war e richtegt Trauerspill , 1 wéi déi Responsabel sech aus der Affär erausgeriet hunn