Traisch
Strauch
arbuste
shrub bush
arbusto
dee groussen Trausch virun der Fënster hëlt eis déi ganz Luucht