Tribunaler
1
Gericht Behörde
tribunal instance
court authority
tribunal instância
mir hu wëlles, géint d' Urteel 1 vum Tribunal an Appell ze goen
Geriicht
2
Gericht Gerichtsgebäude
tribunal palais de justice
court courthouse
tribunal palácio da justiça
d' Manifestanten 1 hunn sech op der Trap virum Tribunal versammelt
Geriicht
1
Tribunal
Geriicht
2
Tribunal
Geriicht