trivial
trivial banal
popular ordinary mundane
trivial banal
dat ass keen trivialen , 1 ma e ganz pertinente Gedanken
mir gefalen déi Romanen net, se si mer ze vill trivial