Triwweleschen
Triwwelesche
Knéchelesch
EGS
Kniwwelesch