Trommen
Tromme
1
Trommel Musikinstrument
tambour instrument de musique
drum
tambor instrumento musical
wann s de d' Eltere 1 wëlls nerven, da schenk hire Kanner eng blechen Tromm
EGS gehei elo net d' Knëppele 1 bei d' Tromm 1 ! 1 EGS gehei elo net d' Bengele 1 bei d' Tromm 1 ! 1 gëff elo net op!
EGS eisen Noper huet sech eng schéin Tromm gezillt eisen Noper huet en décke Bauch kritt
2
Déck Tromm
Große Trommel
grosse caisse
bombo
wie spillt beim Hämmelsmarsch déi Déck Tromm ? 1
EGS d' Cheffin 1 huet an der Versammlung ferm op d' Déck 1 Tromm geschloen d' Cheffin 1 huet an der Versammlung déck getéint