kee Singulier
Tropen
tropiques
tropics tropical regions
trópicos
verschidde Krankheete si besonnesch an den Trope staark verbreet