Trottinetten
Trottinette
1
Tretroller
trottinette
trotinete
als Kand sinn ech gär mat der Trottinett gefuer
2
E-Scooter
trottinette électrique
trotinete elétrica
wann d' Wieder 1 et erlaabt, fueren ech all Dag mat der Trottinett schaffen