mam Dativ
trotz
malgré en dépit de
despite in spite of
apesar de a despeito de
trotz där schlechter Matrass hunn ech gutt geschlof
trotz allem, wat geschitt ass, sinn déi zwee nach ëmmer Frënn bliwwen