Trousseauen
Trousseaue
Aussteuer
trousseau vêtements, linge
enxoval
mir hunn haut nach Dëscheldicher an Zerwéiten aus menger Urgroussmamm hirem Trousseau am Gebrauch