kee Pluriel
Tabakgestank
odeur de tabac (froid)
cheiro a tabaco
fir den Tubaksgestank am Büro erauszekréien, muss en nei ugestrach ginn