Tierm
1
Turm Bauwerk
tour construction, bâtiment
tower
torre construção, edifício
den Tuerm vun der Kathedral gouf viru Kuerzem restauréiert
2
Turm Schachfigur
tour pièce d'échecs
castle rook
torre peça de xadrez
ee vun de Schachspiller huet direkt am Ufank vun der Partie en Tuerm verluer