Turnprofesseren
Turnprofessere
Sportlehrer
professeur d'éducation physique (et sportive)
PE teacher
professor de educação física
den Turnprofesser deet d' Schüler 1 Handball spillen