Turnstonnen
Turnstonne
Sportstunde in der Schule
cours d'éducation physique (et sportive)
aula de educação física
ech sinn an der Turnstonn mam Fouss ëmgeknéckst