Tuschbicken
Tuschbicke
Tuschbicker
Filzstift
(crayon) feutre stylo-feutre
felt-tip pen
caneta de feltro
d' Kand 1 krut gejaut, well et mam Tuschbic op d' Tapéit 1 gemoolt hat
Feuter
Filzstëft
Stëft
Tuschfaarf
Tuschstëft
Tuschbic
Feuter
Filzstëft
Stëft
Tuschstëft
Tuschfaarf