1
Tutellen
Tutellë
Vormundschaft
tutelle curatelle
guardianship
tutela curatela
d' Grousselteren 1 hunn d' Tutelle 1 iwwer hir Enkelkanner kritt
Momperschaft
2
ënner der Tutelle vun
unter der Aufsicht unter der Rechtsaufsicht
sous la tutelle de d'une administration
under the (legal) supervision of
sob a tutela de de uma administração
de Projet steet ënner der Tutelle vum Ministère
1
Tutelle
Momperschaft