hunn
ugebaggert
transitiv
EGS
anbaggern
draguer une personne
to chat up to come on to to hit on
fazer-se ao piso a atirar-se a
hal op, mech unzebaggeren , 1 ech sinn net interesséiert!
dragéieren
EGS
ubaggeren
dragéieren
umaachen
EGS
urappen
EGS