hunn
ugebaut
transitiv
1
ubauen (un)
anbauen (an) anfügen (an)
construire ajouter (à) comme annexe
to build to add as an extension
construir em anexo (a)
mir kruten d' Geneemegung 1 vun der Gemeng, fir eng Garage un d' Haus 1 unzebauen
2
anbauen in großem Umfang anpflanzen
cultiver planter, semer, faire pousser
de Landwirtschaftsministère hätt gär, datt an den nächste Jore méi Biogeméis ugebaut gëtt