hunn
ugebueden
transitiv
1
anbieten reichen
proposer à offrir à
to offer for acceptance or rejection
oferecer a propor a
de jonke Mann huet enger eelerer Damm seng Plaz ugebueden
däerf ech Iech eng Taass Kaffi ubidden ? 1
offréieren
reflexiv
2
sich anbieten sich bereit erklären
s'offrir se proposer
to offer to volunteer
oferecer-se propor-se
den Noper huet sech ugebueden , 1 eisen Hond ze versuergen, wa mer verreesen
1
ubidden
offréieren