Ubidder
Anbieter
prestataire (de services)
fornecedor (de serviços)
bei wat fir engem Ubidder bass de fir däin Internetuschloss?