kee Pluriel
Anblick
spectacle vue
sight spectacle
espetáculo vista
déi vill blesséiert Leit nom Accident, dat war kee schéinen Ubléck ! 1
den Ubléck vun esouvill Misär ass schwéier ze erdroen