sinn
ugebrannt
intransitiv
anbrennen beim Kochen
attacher brûler à la cuisson
to burn when cooking
pegar queimar durante a cozedura
looss d' Gromperen 1 net erëm ubrennen ! 1
an der Kiche richt et ugebrannt
EGS dee léisst näischt ubrennen dee léisst sech keng Geleeënheet entgoen