achtzehnte(r,s)
dix-huitième
eighteenth
décimo oitavo
eist Appartement ass um uechtzéngte Stack
18.
number
uechtzéngt
18.