1
ordentlich anständig korrekt, angemessen
convenable bien comme il faut convenablement, bien
respectable decent proper respectably, decently, properly
decente bom como deve ser convenientemente, bem
d' Eltere 1 wënschen sech, datt hir Kanner en uerdentleche Beruff léieren
kaf der emol en uerdentlechen Handy, däi geet d' Hallschent 1 vun der Zäit net!
setz dech uerdentlech op de Stull!
kanns du dech net fir eng Kéier uerdentlech behuelen?
anstänneg
2
ordentlich aufgeräumt
(bien) rangé en ordre
bei dir am Büro ass et ëmmer esou schéin uerdentlech ! 1
opgeraumt
3
gehörig tüchtig beträchtlich
beau bon grand, substantiel bien, rudement
good substantial proper heavy properly, heavily
belo bom grande, intenso bem, bastante
op der Kiermes hunn ech mer eng uerdentlech Portioun Fritte geleescht!
du hues dech awer uerdentlech erkaalt!
gehéiereg
zerguttst
4
ordentlich planmäßig
ordinaire prévu
dëst Joer hate mer nieft der uerdentlech Generalversammlung och nach eng ausseruerdentlech
1
uerdentlech
anstänneg
2
uerdentlech
opgeraumt
3
uerdentlech
gehéiereg
zerguttst
korrekt