sehr stark heftig
sacrément rudement beaucoup, très
heavily seriously
a valer muito
hënt huet et uerg geschneit
de Journalist huet sech wärend der Sendung uerg blaméiert
béis
elle
ferm
uerg
béis
elle
ferm
ellen
EGS
grav
schlëmm
schro
schwéier